Griffith Adamdır Mürit Adayı 10.12.2019 12:58

Suçlama
"Teslimiyet anlaşmasının ilk maddesinde belirtilen İmparatorluğa bağlı yada imparatorluk tarafından desteklenen hiçbir güç, kimse yada otorite sadık Uruk kraliyet ailesine karşı haksız ve yasal olmayan bir şekilde herhangi bir kayba-zarara aile onurunu aşağılamaya neden olmayacak. İmparatorluk Uruk Kraliyet ailesi sadık kaldığı müddetçe koruyacak ve destekleyecektir.
Anlaşmanın ilk maddesinin İmparator Hasburg von Yanoş tarafından Uruk Kraliyet ailesi birinci dereceden üye olan Ninsun Uruka tecavüz etme sureti ile aile onuruna ve Ninsun hanımın iffetine ayrıca Ninsun hanımın kendisine yapılan aşağılamalara karşı sessiz kalması için Uruk Kraliyet ailesini yok etmekle tehdit ettiği.. Tecavüze uğradığı için hamile kalan Ninsun hanımı doğumdan birkaç gün önce gönderdiği hediye ile zehirlemeye çalıştığı bu olay sonucunda Ninsun hanım ve çocuğunun hayatı tehlikeye girmiş erken doğum gerçekleşmiştir. Erken doğumdan hemen sonra imparator Yanoş tarafından gönderilen zehir yüzünden zehirlenmiş olan Ninsun hanımın vücudundaki zehir nüksetmiş bu yüzden hayatını kaybetmiştir.
Bu olayla da İmparator Yanoş doğrudan Uruk kraliyet aile üyelerinden birini öldürmüştür.
Bu nedenle imparatorluğun Uruk teslimiyet anlaşmasını ilk maddesinin doğrudan imparator tarafından bozulduğu tespit edilmiştir.
Bu sebep ile Uruk kraliyet ailesinin su anki reisi olan Strigoi Uruk isteği ve Uruk teslimiyet anlaşmasının verdiği yetkilere dayanarak Uruk Teslimiyet anlaşması geri çekildiği Anlaşma da belirtilen eski Uruk Krallığının geri kurulmasına İmparatorluğun Uruk kraliyet ailesi ne tazminat olarak beş milyon duka altın verilmesine ve Adil tanrının şahitlik ettiği anlaşmayı bozduğunuz için bir milyon duka altını Adalet tapınaklarına ödenmesine , anlaşmayı bozan taraf olarak yirmi yıl boyunca tek taraflı olarak zorunlu Saldırmazlık sözü vermesine bu sözün Adalet tapınağını tarafından kayıt altına alınmasına karar verilmiştir. “

Savunma.

“ Prens Gılgamış Uruk teslimiyet anlaşmasının geri çekilmesinden önce doğdu. Onun doğumu ile Uruk Teslimiyet anlaşmasının yedinci maddesine uyulması gerekir. Yedinci maddede belirtildiği hususlara göre Uruk kraliyet ailesi ile İmparatorluk Kraliyet ailesini arasında doğacak olan bir erkek çocuğun Uruk hanesinin liderliğine ve aynı zamanda Hasburg hanesine üye olacağına eğer doğan çocuğun babası İmparatorumuz ise çocuğun imparatorlukta prens unvanına ve tahtı devralabilme hakki tanınmıştır. Çocuk erişkinliğe ulaşana kadar Uruk hanesinin mal varlığı ve siyasi yönetimi geçici olarak ebeveynlerine devredilmelidir.”
“ Cok yazık ki Prens Gılgamış'ın annesi Ninsun hanım doğum yaparken ölmüştür . Bu yüzden Prens Gılgamış yetişkinliğe ulaşana kadar ki süre boyunca Uruk hanesinin yönetimi İmparator Yanoş'un idaresinde olmalıdır. Ayrıca Adalet Tapınağının yayınlamış olduğu Medeni Hukuka göre de yetişkinliğe ulaşmamış Annesi-Babası ayrı olan veya ikisinden birini kaybetmiş ise çocuğun velayeti öncelik olarak sağ olan erkek ebeveyne eğer çocuğa bakacak gücü yoksa veya çocuğun velayetini ret ederse çocuğun anneye veya ikincil derecedeki akrabalarına velayet verilebilir.
Medeni hukuka ve Uruk teslimiyet anlaşmasına göre Uruk hanesinin şuan ki lideri İmparator Yanoş'tur bu yüzdendir ki Strigoi Uruk'n Uruk teslimiyet anlaşmasını geri çekmek için bir yetkisi yoktur yetkisi olmadığı gibide Hasburg kraliyet ailesi birinci dereceden uyesi olan Prens Gılgamış’ı zorla alıkoymaktadır.
Uruk teslimiyet anlaşmasının 2. Maddesine göre imparatorluğa karşı isyan içerisine girmiştir imparatorluk Kraliyet ailesine zarar vermiştir. Uruk hanesinin su anki lideri olan İmparator Yanoş'n emirlerini görmezden gelip ret etmiştir.
İşlediği suçlar neticesinde vatana ihanetten suçlu bulunup idamı emri İmparator Yanoş’un mührü ile verilmiştir. “

Golden Wolf TR Mürit Adayı 10.01.2019 17:57

Gözlerim tarihten isimler görüyor...

Griffith Adamdır Mürit Adayı 10.01.2019 18:12

Elf gözlerin daha neler görücek...